Τυποποίηση

Η τυποποίηση και συσκευασία ελαιολάδου είναι από τους ισχυρότερους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας ,  καλύπτοντας και προσφέροντας πλήρες φάσμα λύσεων.

Κατά την τυποποίηση τηρούνται όλες τις απαιτήσεις υγιεινής σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε την διανομή των προϊόντων μας σε όλη την Ελλάδα.