Τυποποίηση ελαίων

Extra Virgin Olive Oil

extra oilve oil branch
Η Εταιρεία

Τυποποίηση ελαίων (από το 1952)

Με Γνώμονα την ποιότητα
extra virgin olive oil
Η Εταιρεία Μουστακάτου με μακρά παράδοση στον τομέα των
ελαιοκομικών προϊόντων λειτουργεί με βάση τις προδιαγραφές
που ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός και σύμφωνα με τα υψηλά 
πρότυπα που έχει θεσπίσει για όλα τα στάδια της τυποποίησης.
Front Image

Τα Προϊόντα μας

Front Image

Οι Υπηρεσίες μας