Η τυποποίηση και συσκευασία ελαιολάδου είναι ένας από τους ισχυρότερους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας, τον οποίο καλύπτει προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα λύσεων.

Διαθέτουμε μονάδες τυποποίησης ελαιολάδου και τηρούμε όλες τις απαιτήσεις υγιεινής σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε την διανομή των προϊόντων μας σε όλη την Ελλάδα